Oscillation Processes In Liquid Membrane Systems Containing Cationic Surfactant - Publication - MOST Wiedzy

Search

Oscillation Processes In Liquid Membrane Systems Containing Cationic Surfactant

Abstract

Przedyskutowano mechanizm oscylacji róznicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi oscylatora z membraną ciekłą i kationowym surfaktantem (chlorek heksadecylotrimetyloamoniowy). Omówiono procesy zachodzące w trzech etapach mechanizmu. Stwierdzono, że oscylacje zachodzą na granicy faza akceptorowa (membrana ciekła są spowodowane procesami adsorpcji i desorpcji cząsteczek surfaktantu i pary jonowej na tej granicy. Modelowanie procesów oscylacyjnych zweryfikowało zaproponowany mechanizm.

Full text

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Szpakowska M.: Oscillation Processes In Liquid Membrane Systems Containing Cationic Surfactant// Proceedings of the XXI International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation ''Ars Separatoria 2006'', Nicolaus Copernicus University, Faculty of Chemistry, Toruń, July 2-5, 2006, Toruń, Poland/ ed. [eds. Józef Ceynowa, Romuald Wódzki] ; Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland, University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz, Poland. Toruń-Wrocław-Bydgoszcz: Nicolaus Copernicus University [et al.], 2006, s.35-38
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags