Osiadanie grup palowych - analiza posadowienia obiektów inżynierskich na Trasie Sucharskiego w Gdańsku - Publication - MOST Wiedzy

Search

Osiadanie grup palowych - analiza posadowienia obiektów inżynierskich na Trasie Sucharskiego w Gdańsku

Abstract

Posadowienie obiektów inżynierskich w skomplikowanych warunkach gruntowych. Projektowanie fundamentów palowych. Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami wgłębnymi. Analiza współpracy wznoszonych nasypów ze wzmocnionym podłożem gruntowym. Prognozowanie osiadania grupy pali przy użyciu metody elementów skończonych.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 291 - 296,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Gwizdała K., Cudny M., Kozłowska S.: Osiadanie grup palowych - analiza posadowienia obiektów inżynierskich na Trasie Sucharskiego w Gdańsku// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3 (2015), s.291-296
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 35 times

Recommended for you

Meta Tags