Parametryczna analiza wpływu wstępnych imperfekcji geometrycznych na nośność silosu częściowo obciążonego podciśnieniem - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Parametryczna analiza wpływu wstępnych imperfekcji geometrycznych na nośność silosu częściowo obciążonego podciśnieniem

Abstract

W artykule przedstawiono analizę numeryczną osiowosymetrycznego, pionowego silosu, wykonanego z aluminium. Przeprowadzone kompleksowe obliczenia są kontynuacją prac, w których omówiono wpływ imperfekcji geometrycznych płaszcza na nośność konstrukcji obciążonej podciśnieniem i wiatrem. W pracy pominięto oddziaływanie parcia materiału wypełniającego silos, a więc rozważono najbardziej niekorzystny wariant obciążenia. Imperfekcje geometryczne przyjęto w postaci lokalnej deformacji płaszcza, której wymiary ustalono na podstawie dopuszczalnych odchyłek zadanych w PN oraz EC. Analizowano także wpływ imperfekcji całego płaszcza zbiornika, opisanej dwuwymiarowym jednorodnym i niejednorodnym polem losowym. W kolejnym etapie analizy, przedstawionym w artykule, uwzględniono materiał wypełniający silos, który ogranicza zakres oddziaływania podciśnienia. Należy podkreślić, że obciążenie podciśnieniem może pojawić się we wszystkich stadiach eksploatacji konstrukcji. Podciśnienie występuje najczęściej wtedy, gdy podczas tąpnięcia przesklepienia materiału wypełniającego zbiornik, specjalne klapy podciśnieniowe lub zawory napowietrzające nie zadziałają. Podciśnienie może także wystąpić w zbiorniku w wyniku obniżenia temperatury otoczenia. W przypadku pustego lub częściowo wypełnionego silosu, obciążenie podciśnieniem jest najgroźniejsze ze względów bezpieczeństwa i wytrzymałości konstrukcji. W pracy imperfekcje przyjęto w postaci pojedynczego wgłębienia normowo zdefiniowanego. Zbadano także wpływ deformacji całego płaszcza opisanej pierwszymi postaciami drgań własnych oraz ich złożeniem. Wyniki porównano z odchyłkami zdefiniowanymi za pomocą skorelowanych i nieskorelowanych pól losowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria i Budownictwo pages 288 - 290,
ISSN: 0021-0315
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Górski J., Węcławski G., Winkelmann K.: Parametryczna analiza wpływu wstępnych imperfekcji geometrycznych na nośność silosu częściowo obciążonego podciśnieniem// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 5 (2014), s.288-290
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 92 times

Recommended for you

Meta Tags