Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce - Publication - MOST Wiedzy

Search

Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce

Abstract

Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
Rynek Energii pages 61 - 68,
ISSN: 1425-5960
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Reński A.: Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce// Rynek Energii. -., nr. nr 6 = 79 (2008), s.61-68
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags