Planowanie czy spontaniczność - jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca? - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Planowanie czy spontaniczność - jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca?

Abstract

Kompetencje przedsiębiorcze mają wpływ na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej a następnie na powodzenie takiego przedsięwzięcia. To jakie kompetencje uważane są w tym zakresie za kluczowe może wynikać m.in. z podejścia do procesu przedsiębiorczości. Podejście efektuacyjne opisuje przedsiębiorczość jako spontaniczny akt tworzenia, podczas gdy tradycyjne podejście kauzalne (przyczynowe) bardziej jako planowe podejmowanie decyzji. Z tego wynika także wskazywanie na inny zestaw kompetencji niezbędnych przedsiębiorcy w każdym z tych podejść. W artykule, na podstawie analizy obu koncepcji przedsiębiorczości, zaproponowano wstępną listę kompetencji charakteryzujących, a jednocześnie różnicujących każde z tych podejść. Lista ta ma posłużyć w przyszłości do zbudowania narzędzia umożliwiającego diagnozowanie i pomiar nasilenia takich kompetencji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI pages 27 - 41,
ISSN: 1641-0874
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Tomczak M. T., Stankiewicz K., Krawczyk-Bryłka B., Ziemiański P.: Planowanie czy spontaniczność - jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca?// ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. -., nr. 2 (2019), s.27-41
Sources of funding:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 252 times

Recommended for you

Meta Tags