Planowanie inwestycji wielkiej skali w europejskich systemach planowania przestrzennego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Planowanie inwestycji wielkiej skali w europejskich systemach planowania przestrzennego

Abstract

Artykuł opisuje uwarunkowania dla planowania inwestycji wielkiej skali wynikające z różnic w europejskich systemach planowania przestrzennego. Tekst odnosi się do ogólnej klasyfikacji systemów planowania w Europie, a następnie bardziej szczegółowo opisuje organizację przykładów z wybranych krajów: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Polski. Przedstawione zostały także zagadnienia zawiązane z planowaniem inwestycji wielkiej skali w zależności od przyjętych schematów planowania, modeli zarządzania i udziału władz samorządowych.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych strony 6 - 22
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Ledwoń S.: Planowanie inwestycji wielkiej skali w europejskich systemach planowania przestrzennego// Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych/ ed. pod red. P. Lorensa i J. Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2011, s.6-22
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags