Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu

Abstract

Planowanie przestrzenne w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych wymaga nowego programu nauczania. Chodzi tu zaróno o studentów kierunków architekturyi urbanistyki, ale rownież studentów prawa. Tworzenie zapisów prawa miejscowego poprzez dokument miejscowego planu zagospdoarowania prestrzennego wymaga wspóldziałania wielu branż w tym prawników. Nie chodzi jednak wyłącznie o tworzenie prawa, ale głównie o interpretowania prawa. Aktualna praktyka wskazuje,że odnoszenie sie wyłaczniedo litery prawa doprowadza do absurdalnych sytuacji całkowitego rozminięcia interpretacji prawnej z merytorycznym aspektem planistycznym. Tych przykładów dostarcza w ostatnim roku interpretacja ''dobrego sąsiedztwa'', zasady stosowanej przy wydawaniu decyzji o warunkachzabudowy. Szkolenie nowch kadr prawników i urbanistów powinno dokonywac się w oparciu o nowoczesne metody nauczania. Takim przykładem dobrej praktyki sa warsztaty studentckie. UKSW i WAPG czterokrotnie organizowały letnie spotkania prawników i architektów poświęcone planowaniu przestrzennemu.

Cite as

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Language:
Polish
Publication year:
2005
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags