Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów

Abstract

Głównym celem artykułu jest opis jednej z fundamentalnych grup czynników determinujących rozwój klastrów w regionie - tzw. determinantów podażowych wg nomenklatury stosowanej w koncepcji "klastra" Groundings-Enterprises-Markets, zakwalifikowanych przez M.E. Portera do "warunków czynników produkcji", składających się na romb przewagi konkurencyjnej. Determinanty podażowe stanowią niezbędne podłoże dla rozwoju klastra, a składają się na nie zasoby w jakie wyposażony jest region - naturalne i rozwijane w regionie oraz infrastruktura - fizyczna i instytucjonalna - rekompensująca ewentualne braki zasobowe regionu. Autorka skupia się na regionie Mazowsza, analizuje otoczenie społeczno-gospodarcze regionu pod kątem rozwoju klastrów i opisuje poszczególne składowe determinantów podażowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Problemy Jakości pages 35 - 40,
ISSN: 0137-8651
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Szerenos A.: Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów// Problemy Jakości. -., nr. Nr 10 (2008), s.35-40
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 50 times

Recommended for you

Meta Tags