Polish FDI in Central Asian Countries - Publication - MOST Wiedzy

Search

Polish FDI in Central Asian Countries

Abstract

Since gaining independence, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan gradually opened their markets to foreign investors. Before Poland’s accession to the European Union, the activities of Polish investors in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan were based on bilateral treaties concluded by Poland with those countries. Later, except Turkmenistan, they were governed by the partnership and cooperation agreements between the European Communities and their Member States. Despite the ample investment opportunities and favourable conditions for access to the market, the activity of Polish companies in these markets has not produced a significant effect. Poland invested with more considerable success on the markets in Kazakhstan and Kyrgyzstan. It made investment attempts in Tajikistan and Uzbekistan, leaving out Turkmenistan. The reason why Poland has a weak position in these markets is the distance between the partners and inability of Polish companies to effectively compete with large multinational companies which have been operating there for years. In the Kazakh market, good investment prospects are available for waste management, petrochemical, mining and road construction companies. In Kyrgyzstan, there are cooperation possibilities in the area of modern agricultural and processing technologies and establishment of fruit and vegetable processing enterprises. In Tajikistan, enterprises can invest in petroleum and natural gas extraction and exploitation, the fuel market, processing of precious metals and construction of conventional and hydroelectric power plants. In Turkmenistan, Polish companies can compete for road, railway and housing construction contracts, whereas in Uzbekistan they can invest in businesses covered by government tax reductions.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Full text

download paper
downloaded 6 times

License

Copyright (2018 Adam Marszałek)

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK no. 47, edition 1, pages 20 - 38,
ISSN: 0208-7375
Language:
English
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Gomółka K.: Polish FDI in Central Asian Countries// POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK. -Vol. 47 ., iss. 1 (2018), s.20-38
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.15804/ppsy2018102
Bibliography: test
 1. Adami, A. (2012). "FDI in Tajikistan". Lund University Libraries. Retrieved from: http://lup.lub.lu.se/luur/ download?func=downloadFile&recordOId=2301342&fileOId=2301348.
 2. Agejewa J. (2008). "Współpraca gospodarcza między Kazachstanem a Polską". Polsko-Kazachstańska Izba Przemysłowa. Retrieved from: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34718/017.pdf .
 3. Baimukhan, M. (2011). "Współpraca Gospodarcza między Kazachstanem a Polską, 2016". Ambasada Kazachstanu w Polsce. Retrieved from: www.dhlgf.pl/.../MARGULAN%20KZ-RP-GOSPODARKA%20 (05%2009%202011 .
 4. Bożyk, P., Misala, J., & Puławski, M. (2002). Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Warszawa: PWE.
 5. Decyzja Rady i Komisji z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony (1999). Dz.U.L. 229, August 31, 1999. open in new tab
 6. Decyzja Rady i Komisji z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony (1999). EUR-Lex Retrieved from: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/?uri=celex:31999D0491. open in new tab
 7. Decyzja Rady i komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony (2009/989/WE, Euratom). Dz. U. L 350, December 29, 2009. open in new tab
 8. Minerals Yearbook, Kazakhstan" (2017, April 21). USGS. Retrieved from: https://minerals.usgs.gov/ minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-kz.pdf.
 9. "EU-Turkmenistan relations". (2017, April 30). The European Union. Retrieved from: www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578041/EXPO_IDA(2017)578041_EN.pdf. open in new tab
 10. Grochmalski, P. (2006). Kazachstan. Studium Politologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 11. Hubner, Z. (2014). "Współczesny jedwabny szlak a tradycja: Chiny Azja Centralna". Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 34, pp. 5-37.
 12. "Idealny czas na polskie inwestycje w Kazachstanie" (2017, November 22.). Rzeczpospolita. Retrieved from: http://www.rp.pl/Biznes/307099931-Idealny-czas-na-polskie-inwestycje-w-Kazachstanie.html. "Investment policy review Kyrgyzstan". (2016, December 2). UNCTAD. Retrieved from: http://unctad. org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d3_en.pdf. "Kazakhstan investment climate statement 2015". (2016, December 5). US Department of State. Retrieved from: https://www.state.gov/documents/organization/241825.pdf. "Kazakhstan, mineral resources". (2017, May 15). Central Asia Country. Geoportal of Kazakhstan. Retrieved from: http://www.geoportal-kz.org/index.php/en/geoinfo-en/catalogen. "Kazakhstan reveals country main investors" (2017, May 23). Azernews. Retrieved from: https://www. azernews.az/region/88673.html. open in new tab
 13. Kyrgyzstan, foreign investment". (2017, May 23). US Department of State. Retrieved from: https:// en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/kyrgyzstan/investing-3. open in new tab
 14. "Kyrgyz Republic Investment Climate statement 2015". (2017, May 24). US Department of State. Retrieved from: https://www.state.gov/documents/organization/241834.pdf . open in new tab
 15. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Armaty w dniu 21 września 1994 r. (1994). Dz. U. 1995, 121, 586 . "Misja gospodarcza do Kirgistanu przy okazji IV posiedzenia Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej pod przewodnictwem Ministra Andrzeja Dychy" (2017, November 23). open in new tab
 16. Krajowa Izba Gospodarcza. Retrieved from: https://goo.gl/6xTgHb. "Misja gospodarcza do Uzbekistanu 7-10.XI .2016". (2017, November 24). Krajowa Izba Gospodarcza. Retrieved from: http://kig.pl/relacja-misja-gospodarcza-do-uzbekistanu-7-10-xi-2016-r.
 17. Muminov, B. (2016). "Latest Amendments in the Foreign Investment Laws of Uzbekistan: Manifestation of Serious Ambitions for Change?". Russian Law Journal, 4., pp. 129-141. open in new tab
 18. Parvin, A. (2007). "Foreign Investment and Economic Reform in Tajikistan. Problems of Economic Transition, 50(6), pp. 32-83.
 19. "Protokół z IV posiedzenia Polsko-Tadzykistańskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej" (2017, November 25). Izba Mleka. Retrieved from: http://izbamleka.pl/wp-content/ uploads/2014/07/SKMBT_36314072409490.pdf. open in new tab
 20. Porozumienie o partnerstwie i współpracy ustanawiające partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europe- jskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, podpisane w Brukseli, w dniu 23 stycznia 1995 r. (1995). Dz. U.L. 196, July 28, 1999. "Polskie placówki za granicą". (2017. November 24). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Retrieved from: http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki. "Poszukiwanie inwestycji dla projektu oczyszczania składowisk technicznych". (2017, November 25). Portal Promocji Eksportu. Retrieved from: https://goo.gl/qpvDWz. "The presentation of investment potential of Uzbekistan took place in Warsaw". (2017, November 26). National Bank of Kazakhstan. Retrieved from: http://nbu.uz/en/press-center/news/the-presentation- of-investment-potential-of-uzbekistan-took-place-in-warsaw. open in new tab
 21. Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzony w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. (1996). Dz. U. 1996, 26, 115. "Tajikistan Investment Climate Statement 2015". (2017, May 25). US Department of State. Retrieved from: https://www.state.gov/documents/organization/241973.pdf. "Tajikistan attracted US$2.877 billion in FDI in eight years" (2017, November 26). Media Plus. Tajikistan. Retrieved from: https://news.tj/en/news/tajikistan-attracted-us2877-billion-fdi-eight-years. "Turkmenistan Investment Climate Statement 2016". (2017, November 26). US Department of State. Retrieved from: https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2016/sca/254495.htm. "Turkmenistan szansą dla polskich firm". (2017, November 26). Money.pl. Retrieved from: https://www. money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/turkmenistan-szansa-dla-polskich-firm,168,0,1744040.html. "Turkmenistan -9.4-Foreign Direct Investment & Foreign Portfolio Investment Statistics". (2017, November 26). Export.gov. Retrieved from: https://www.export.gov/article?id=Turkmenistan-openness-to- foreign-investment. open in new tab
 22. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wza- jemnej ochronie inwestycji, podpisana w Ałmaty w dniu 21 września 1994 r. (1995). Dz. U., 121, 584. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gosp- odarczej, podpisana w Astanie w dniu 6 lipca 2005 r. (2006). M.P., 13, 171. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r. (2004). Dz. U., 228, 2304. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Biszkeku dnia 25 października 2002 r. (2004). M.P., 38, 671. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. (2005). Dz. U., 12, 92. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turkmenistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Aszchabadzie dnia 17 marca 2015 r. (2015). M.P., 1006. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. (1995). Dz. U., 116, 559. Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r. (1995). Dz. U., 116, 561. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gosp- odarczej, podpisana w Taszkencie dnia 2 października 2007 r. (2008). M.P., 82, 721. "Uzbekistan, Investment climate statement 2015". (2017, November 20). US Department of State. Retrieved from: https://www.questia.com/library/journal/1P3-4311916291/uzbekistan-investment-climate- statement-2015. "Uzbekistan: Foreign Direct Investment percent GDP". (2017, November 18). The Global Economy. Retrieved from: http://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/Foreign_Direct_Investment. Author Professor Dr Hab. Krystyna Gomółka Gdańsk University of Technology, Department of Social Sciences. Contact details: ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland;
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags