Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025 - Publication - MOST Wiedzy

Search

Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025

Abstract

Wprowadzenie. Diagnoza. Cele polityki transportowej. Zasady polityki transportowej. Priorytety. Bezpieczeństwo w transporcie. Polityka transportowa a środowisko naturalne. Zakończenie

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Published in:
Transport Economics and Logistics pages 13 - 30,
ISSN: 2545-1642
Title of issue:
Transport a Unia Europejska : Polski transport w europejskiej perspektywie strony 13 - 30
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Krystek R.: Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025// Transport a Unia Europejska : Polski transport w europejskiej perspektywie/ ed. pod red. Danuty Rucińskiej i Elżbiety Adamowicz. Gdańsk: Fund. Rozw. Uniw. Gdań., 2006, s.13-30
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags