Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi i w obwodach zasilanych z UPS - Publication - MOST Wiedzy

Search

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi i w obwodach zasilanych z UPS

Abstract

W referacie przedstawiono teoretyczne podstawy pomiaru impedancji pętli zwarciowej oraz główne czynniki wpływające na jego dokładność. Omówiono pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi i zwrócono uwagę na problem zbędnego ich wyzwalania podczas tego pomiaru. Zaprezentowano specjalne metody pomiarowe, przeznaczone do obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Przedstawiono również specyfikę wykonywania pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS typu VFI.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XV Konferencja „Pomiary ochronne oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych” strony 1 - 25
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Czapp S.: Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi i w obwodach zasilanych z UPS// XV Konferencja „Pomiary ochronne oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych”/ : , 2018, s.1-25
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 55 times

Recommended for you

Meta Tags