Pomiary geodezyjne w trakcie odbioru robót kolejowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Pomiary geodezyjne w trakcie odbioru robót kolejowych

Abstract

W rozdziale przedstawiono pomiary geodezyjne wykonywane w trakcie odbioru robót kolejowych. Omówiono pomiary inwentaryzacyjne podtorza i rozjazdów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Chylewski S., Kędra Z.: Pomiary geodezyjne w trakcie odbioru robót kolejowych// Geodezja Inżynieryjna. Geodezyjna obsługa inwestycji kolejowych i pomiary geodezyjne/ : , 2017, s.81-97
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 173 times

Recommended for you

Meta Tags