Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych

Abstract

W odprowadzaniu do ziemi prądu zwarciowego lub piorunowego biorą udział elementy uziomu sztucznego słupa oraz jego fundamenty. Podczas pomiarów kontrolnych rezystancji lub impedancji takich uziemień powinny być uwzględniane oba elementy uziemienia. Ponadto procedura pomiarowa musi brać pod uwagę fakt, że uziemienia słupów linii są połączone równolegle poprzez przewody odgromowe. W artykule została omówiona problematyka pomiaru i oceny właściwości uziemień słupów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem przebiegów wolno i szybkozmiennych. Pomiary rezystancji uziemień słupów przy użyciu mierników stosujących częstotliwości zbliżone do sieciowych są uciążliwe i pracochłonne. Wpływ uziemień sąsiednich słupów może być zredukowany poprzez wykorzystanie impedancji falowej przewodów odgromowych przy przebiegach wysokiej częstotliwości lub udarowych. W wyniku porównania obu metod opartych na przebiegach szybkozmiennych okazuje się, że mierniki udarowe są znacznie bardzie odporne na zakłócenia wywołane polem elektromagnetycznym linii. W pracy został przeanalizowany wpływ czasu czoła udaru oraz długości przęsła linii na błędy popełniane podczas pomiarów z zastosowaniem mierników udarowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Acta Energetica pages 66 - 75,
ISSN: 2300-3022
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Wojtas S.: Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych// Acta Energetica. -., nr. nr 1 (2011), s.66-75
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 172 times

Recommended for you

Meta Tags