Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych

Abstract

Występowanie zjawisk wyładowań niezupełnych w dielektrykach kondensatorów foliowych wpływa na skrócenie ich czasu życia. Stąd, pomiary parametrów wyładowań niezupełnych i ich analiza mogą się przyczynić do poprawy jakości produkowanych kondensatorów. Stosowane metody pomiarowe wyładowań niezupełnych bazują na efektach, jakie te wyładowania wywołują w kondensatorach. Zjawiska wyładowań powodują przepływy prądów, co umożliwia pomiary metodami elektrycznymi. Wyładowania niezupełne są także źródłem emisji akustycznej - fal ultradźwiękowych, typowo do częstotliwości kilkuset kHz. Analiza wyników pomiarów elektrycznych i akustycznych wyładowań niezupełnych w kondensatorach i ich związków z innymi parametrami kondensatorów może potencjalnie pozwolić na oszacowanie czasu życia oraz jakości danego typu kondensatorów. Z podanych względów warto przybliżyć problemy pomiarów oraz charakteryzowania wyładowań niezupełnych, co jest głównym zagadnieniem poruszanym w pracy. Poza układami do pomiarów wyładowań niezupełnych, przedstawiono przykłady degradacji struktury kondensatorów w wyniku występowania wyładowań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
V Kongres Metrologii 2010, Łódź, 6-8 września 2010 strony 150 - 151
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Jóźwiak K., Olesz M., Hasse L., Smulko J.: Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych // V Kongres Metrologii 2010, Łódź, 6-8 września 2010/ Łodź: Politechnika Łódzka, 2010, s.150-151
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 86 times

Recommended for you

Meta Tags