Port jachtowy jako specyficzny typ zagospodarowania miejskiej strefy nadwodnej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Port jachtowy jako specyficzny typ zagospodarowania miejskiej strefy nadwodnej

Abstract

W wyniku przemian zachodzących w strukturach miejskich frontów wodnych oraz zaktualizowania poglądów na temat projektowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej jakie nastąpiły w epoce poprzemysłowej, morskie porty jachtowe zaczęły pojawiać się w najbardziej atrakcyjnych rejonach miast nadmorskich. Ich potencjał centrotwórczy jest coraz częściej zauważany i wykorzystywany w procesach transformacji obszarów poportowych, w celu ożywienia frontów wodnych oraz jako narzędzie do tworzenia nowej tożsamości rewitalizowanych miejsc i kreowania interesujących przestrzeni miejskich.

Author (1)

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Magazine publication
Type:
Magazine publication
Published in:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN no. 276, edition I, pages 71 - 86,
ISSN: 0079-3493
Publication year:
2019
Verified by:
No verification

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags