Potencjalne możliwości wykorzystania właściwości nawozowych osadów ściekowych stabilizowanych w basenach trzcinowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Potencjalne możliwości wykorzystania właściwości nawozowych osadów ściekowych stabilizowanych w basenach trzcinowych

Abstract

Celem pracy było określenie zmian jakości osadów ściekowych długookresowo stabilizowanych w basenach trzcinowych oraz określenie ich właściwości nawozowych. Materiał badawczy pobrano z 4 konwencjonalnych oczyszczalni zlokalizowanych w Danii, zasilanych ściekami od 9000 do 40000 mieszkańców. Przeprowadzono badania zmian zawartości suchej masy, substancji organicznej, azotu i fosforu wzdłuż profilu pionowego warstwy osadów ściekowych oraz średnich zawartości 6 metali ciężkich: Cd, Cu, Cr, Zn, Ni i Pb.Na podstawie uzyskanych rezultatów wykazano, że zawartości substancji organicznej ulegają obniżeniu wraz z głębokością, co potwierdza przebieg stabilizacji osadów w basenach trzcinowych. Wykazano również znaczący wzrost zawartości suchej masy wraz z głębokością (dochodzącą do 40%). Stwierdzono także stosunkowo wysokie zawartości azotu i fosforu, co wskazuje, że ustabilizowane osady mogą być potencjalnie wykorzystywane jako nawóz. Uzyskany stosunek substancja organiczna:N:P wynosił odpowiednio 100:4:8. Dodatkowo wykazano, że średnie zawartości wybranych metali ciężkich we wszystkich analizowanych osadach były poniżej wartości dopuszczalnych przy rolniczym wykorzystaniu osadów obowiązującym w polskim rozporządzeniu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria i Ochrona Środowiska no. T. 11, pages 243 - 253,
ISSN: 1505-3695
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K.: Potencjalne możliwości wykorzystania właściwości nawozowych osadów ściekowych stabilizowanych w basenach trzcinowych// Inżynieria i Ochrona Środowiska. -Vol. T. 11., nr. nr 2 (2008), s.243-253
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 35 times

Recommended for you

Meta Tags