Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w prawidłowym przygotowaniu postępowania toczącego się przed sądem gospodarczym - wybrane zagadnienia. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w prawidłowym przygotowaniu postępowania toczącego się przed sądem gospodarczym - wybrane zagadnienia.

Abstract

W pracy zostały poruszone zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem postępowania sądowego w sprawach gospodarczych - ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków stron. Najtrudniejszym obowiązkiem powoda jest prawidłowe przygotowanie wszystkich dokumentów w tym zmierzających do przeprowadzenia negocjacyjnego postępowania mediacyjnego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu. strony 129 - 138
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Banasik P.: Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w prawidłowym przygotowaniu postępowania toczącego się przed sądem gospodarczym - wybrane zagadnienia. // Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu./ ed. E. Grzegorzewska Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.129-138
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags