Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych.

Abstract

Realizacja polityki przestrzennej miast realizuje się na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wytycznych tego dokumentu prawa lokalnego dopuszcza się realizacje poszczególnych budynków. Współgranie form dające obiektywne wrażenie harmonii przestrzennej jest tym co określamy jakością przestrzeni publicznej. Trafność zapisów planów miejscowych tworzy ramy organizujące działalność poszczególnych inwestorów. W przeciwieństwie do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej jakość przestrzeni publicznej w zapisach polskiego prawa nie jest priorytetem. Uchwalania planów przestrzennych nie pociąga za sobą realizacji wyposażenia tych przestrzeni w niezbędne elementy tj. zieleń, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe itp. Rozpowszechnione w Polsce planowanie doraźne, spełniające punktowo życzenia inwestorów, uniemożliwia stosowanie pozaustawowych narzędzi narzędzi planowania przestrzennego tj. jak konkursy czy koncepcje wstępne, dzięki którym w krajach o rozwiniętej kulturze planowania uzyskuje się wysoką jakość stosowanych rozwiązań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego strony 202 - 212
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Rembarz G., Załuski D.: Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych. // Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego/ ed. M.Kochanowski. Gdańsk: P.Gdań., 2002, s.202-212
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 36 times

Recommended for you

Meta Tags