Próba oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Kościerzynie do rzeki Wierzycy w świetle regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów - Publication - MOST Wiedzy

Search

Próba oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Kościerzynie do rzeki Wierzycy w świetle regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów

Abstract

W pracy przedstawiono metodę oszacowania czasu migracji zanieczyszczeń w rzece, którą zastosowano do oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych i wykorzystania cieku jako potencjalnego odbiornika. Temat ten podjęto wobec wymagań Prawa Wodnego dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Szydłowski M., Zima P.: Próba oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Kościerzynie do rzeki Wierzycy w świetle regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3 times

Recommended for you

Meta Tags