Problem obecności szkła przy zagospodarowaniu frakcji biologicznej odpadów komunalnych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Problem obecności szkła przy zagospodarowaniu frakcji biologicznej odpadów komunalnych

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii odpadów komunalnych zmieszanych i bio-frakcji. Uwzględniono udział frakcji organicznej, nieorganicznej oraz szkła. Omówiono uwarunkowania zagospodarowania kompostu z odpadów komunalnych, pod kątem obecności stłuczki szklanej.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
IX Konferencja : Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie strony 105 - 108
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Chruściel N., Konkol I., Hupka J.: Problem obecności szkła przy zagospodarowaniu frakcji biologicznej odpadów komunalnych// IX Konferencja : Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie/ ed. K. Lubkowski Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., 2013, s.105-108
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags