Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk.

Abstract

Praca stanowi syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów badawczych wytrzymałości powierzchniowej warstw ślizgowych łożysk poprzecznych Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat form i mechanizmu pęknięć zmęczeniowych panwi łożyskowych oraz sposoby opisu stanu naprężeń w warstwach powierzchniowych poddanych wymuszeniom o charakterze dynamicznym. Omówiono doświadczalne metody badania powierzchniowej wytrzymałości zmęczeniowej łożysk. Szczególną uwagę poświęcono problemom związanym z praktyczną realizacją zaleceń wynikających z norm ISO 7905 i ISO 6281, precyzujących zasady organizacji i prowadzenia testów zmęczeniowych. Dokonano analizy metod wyznaczania naprężeniowych estymatorów wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk na podstawie wyników eksperymentów w maszynach i urządzeniach badawczych. Przedstawiono algorytmy korygowania wyników testów zmęczeniowych oraz przykłady metaloznawczych i fraktograficznych badań uszkodzonych warstw ślizgowych stopów łożyskowych. Oceniono stopień korelacji wyników badań prowadzonych na różnych stanowiskach badawczych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Sikora J.: Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk.. Gdańsk: Wydaw. Politech. Gdań., 2009. ISBN 978-83-7348-256-2
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 30 times

Recommended for you

Meta Tags