PROBLEMY SPAWANIA PODWODNEGO STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI - Publication - MOST Wiedzy

Search

PROBLEMY SPAWANIA PODWODNEGO STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Abstract

W artykule scharakteryzowano obecnie stosowane techniki spawania podwodnego oraz problemy związane z uzyskiwaniem złączy o wymaganych własnościach. Przedstawiono wyniki badań spawalności stali o podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych. Wskazano główne kierunki badawcze oraz rozwój technologii spawalniczych zmierzających do ograniczenia wpływu niekorzystnych warunków spawania podwodnego oraz poprawy jakości złączy wykonywanych pod wodą.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 37 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach no. 58, pages 185 - 190,
ISSN: 0867-583X
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: PROBLEMY SPAWANIA PODWODNEGO STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -Vol. 58., iss. 5 (2014), s.185-190
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 39 times

Recommended for you

Meta Tags