PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM NANOTECHNOLOGII W TERMOIZOLACJI BUDYNKÓW - Publication - MOST Wiedzy

Search

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM NANOTECHNOLOGII W TERMOIZOLACJI BUDYNKÓW

Abstract

Budownictwo i architektura były zawsze ściśle związane z rozwojem technologicznym a ciągły postęp w badaniach nad inżynierią materiałową pozwalał na uzyskiwanie bardziej wydajnych i wytrzymałych materiałów. Dotyczy to nie tylko elementów konstrukcyjnych budynku ale także technologii związanych z jego wykończeniem. Obecnie coraz większą rolę w budownictwie i architekturze odgrywa pojęcie nanotechnologii. Dziedzina nauki, zdawałoby się tak odległa tematycznie od zagadnień związanych z powstawaniem obiektów kubaturowych ma ogromny wpływ na stosowane w nich materiały. Rozwiązania oparte na omawianej technologii mogą w znaczący sposób podnosić wytrzymałość, trwałość i wydajność energetyczną obiektów budowlanych. Elementy wykończenia wykorzystujące nanotechnologie, takie jak tynki czy izolacje termiczne silnie wpływają nie tylko na cykl życiowy budynku, ale także znacząco zmniejszają straty energetyczne oraz ilość niezbędnego materiału. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dociepleń budynków zabytkowych. Nanotechnologia może stanowić rozwiązanie przyszłościowe w dziedzinie rozwoju budownictwa i architektury, a „nano” materiały stosowane w budownictwie już teraz stają się zaawansowanymi technologicznie produktami, które w znaczący sposób powinny przyczynić się do poprawy wydajności energetycznej obiektu budowlanego. Praktyczne zastosowanie materiałów wykorzystujących nanotechnologię, z pozoru idealnych, obarczone jest jednak również wieloma problemami mogącymi ujawnić się w trakcie projektowania oraz na etapie użytkowania obiektu. Artykuł porusza kwestie związane z zaletami i potencjałem nanotechnologii w budownictwie, ale analizuje również problemy związane z ich zastosowaniem.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Współczesne Problemy Budownictwa. Teoria i Praktyka strony 1 - 9
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Malinowska A., SIKORA P.: PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM NANOTECHNOLOGII W TERMOIZOLACJI BUDYNKÓW// Współczesne Problemy Budownictwa. Teoria i Praktyka/ Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015, s.1-9
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags