Production activity control in a flexible machining cell considering part measuring condition. W: Computer integrated manufacturing. Advanced design and management. Ed.: B. Skołud, D. Krenczyk. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech. **2003 s. 494-501, 6 rys. 1 tabl. bibliogr. 9 poz. Sterowanie procesu produkcyjnego w elastycznym gnieździe obróbkowym z uwzg- lędnieniem funkcji kontroli wytwarzanych przedmiotów. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Production activity control in a flexible machining cell considering part measuring condition. W: Computer integrated manufacturing. Advanced design and management. Ed.: B. Skołud, D. Krenczyk. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech. **2003 s. 494-501, 6 rys. 1 tabl. bibliogr. 9 poz. Sterowanie procesu produkcyjnego w elastycznym gnieździe obróbkowym z uwzg- lędnieniem funkcji kontroli wytwarzanych przedmiotów.

Abstract

Przedstawiono modele struktur organizacyjnych przebiegu procesu organizacyj-nego w rzeczywistym zrobotyzowanym elastycznym gnieździe obróbki (EGO) z udziałem współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC. Badano eksperymentalnie występujące współzależności pomiędzy analizowanymi planami kontroli przed-miotów wytwarzanych i strategiami szeregowania operacji procesu technologi-cznego obróbki, z wykorzystaniem zintegrowanych modeli analitycznych i symu-lacyjnych. W ramach przyjętych scenariuszy badań symulacyjnych wyznaczono wartości wskaźników opisu ilościowego wariantów działąnia EGO, korzystając z danych zaczerpniętych z praktyki przemysłu.

Cite as

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Language:
English
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags