Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej

Abstract

Wprowadzenie komputerów do projektowania architektonicznego uprościło projektowanie złożonych form geometrycznych. Na podstawie cyklicznych warsztatów badawczych, prowadzonych od 2011 roku na Politechnice Gdańskiej, przedstawiona została problematyka związana z zastosowaniem projektoawania algorytmicznego w architekturze. Celem warsztatów jest popularyzacja oraz sprawdzenie sprawności posługiwania się narzędziami służącymi do projektowania parametrycznego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Geometria Grafika Komputer strony 23 - 30
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Cudzik J., Juchnevic R.: Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej// Geometria Grafika Komputer/ ed. Monika Sroka-Bizoń Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016, s.23-30
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 62 times

Recommended for you

Meta Tags