Projekt CURE - wykorzystanie technik kształcenia na odległość - Publication - MOST Wiedzy

Search

Projekt CURE - wykorzystanie technik kształcenia na odległość

Abstract

Zaprezentowano projekt CURE, który został złożony do Komisji Europejskiej w ramach konkursu na Centra Doskonałości (NAS-2) w V Programie Ramowym Unii Europejskiej. Projekt został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie na trzy lata (2002-2005). W projekcie CURE zastosowane będą techniki kształcenia na odległość. Wybrane przedmioty na studiach doktoranckich i podyplomowych oferowane będą z wykorzystaniem systemów wspomagających zarządzanie nauczaniem. W artykule zaprezentowano możliwości systemu Oracle iLearning, który pełnił będzie funkcje platformy szkoleniowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. 1, pages 449 - 456,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Grabowska A., Jankowski R., Szymczak C.: Projekt CURE - wykorzystanie technik kształcenia na odległość// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.449-456
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags