Projekt przebudowy nawierzchni betonowej z zastosowaniem technologii rozkruszania - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Projekt przebudowy nawierzchni betonowej z zastosowaniem technologii rozkruszania

Abstract

W artykule przedstawiono projektowanie i technologię przebudowy starej nawierzchni z betonu cementowego drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Tczew poprzez rozkruszanie na miejscu starych płyt betonowych (ang. rubblizing) i wbudowaniu nakładki asfaltowej. Technologię "rubblizingu" zaprojektowano po raz pierwszy w Polsce. Omówiono wady i zalety technologii rubblizingu, przedstawiono wydajność, jak i orientacyjne ceny jednostkowe. Pokazano proces obliczeniowy niezbędnej nakładki asfaltowej dla spełnienia określonych wymagań prognozowanego ruchu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Drogownictwo pages 417 - 422,
ISSN: 0012-6357
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Jaskuła P., Judycki J.: Projekt przebudowy nawierzchni betonowej z zastosowaniem technologii rozkruszania// Drogownictwo. -., nr. nr 12 (2009), s.417-422
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 130 times

Recommended for you

Meta Tags