Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS

Abstract

Komparator napięciowy, oprócz przetwornika światło-napięcie, jest jedynym elementem analogowym w cyfrowym pikselu CMOS. W pracy badano wpływ nieidealności komparatora analogowego na parametry cyfrowego piksela. W tym celu zaprojektowano w technologii CMOS 0,35μm dwie wersje cyfrowego piksela, różniące się typem zastosowanego komparatora analogowego. W pierwszej wersji piksela zastosowano różnicowy komparator o zwiększonej powierzchni topografii i polepszonych własnościach elektrycznych. W drugiej wersji zastosowano bardzo prosty nieróżnicowy komparator o zmniejszonej powierzchni i gorszych własnościach elektrycznych. Przedstawiono analizę teoretyczną wpływu nieidealności komparatora na jakość obrazu (szum typu FPN) uzyskiwanego z matrycy cyfrowych pikseli i przedstawiono wyniki symulacji komputerowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Czternasta Krajowa Konferencja Elektroniki: Materiały Konferencujne strony 658 - 663
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Jendernalik W.: Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS// Czternasta Krajowa Konferencja Elektroniki: Materiały Konferencujne/ ed. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke Koszalin: Wydawnictwo Sigma NOT, 2015, s.658-663
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 57 times

Recommended for you

Meta Tags