Przebudowa obszarów kolejowych jako ważny element rewitalizacji obszarów śródmiejskich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przebudowa obszarów kolejowych jako ważny element rewitalizacji obszarów śródmiejskich

Abstract

Od lat osiemdziesiątych rozpoczęła się wielka kampania reklamowa kolei państwowych w poszczególnych krajach Europy Zachodniej. Upadający, tradycyjny przemysł opuszcza tereny przylegające do obszarów kolejowych. Dziewiętnastowieczne dworce kolejowe, łączące w sobie obsługę ruchu pasażerskiego i towarowego, stają się technologicznie przestarzałe. Na ich miejscu powstają nowoczesne terminale pasażerskie. Rejony dworców mogą połączyć w sobie dwa poszukiwane na rynku nieruchomości atrybuty - centralności i dostępności. Projekty przebudowy obiektów kolejowych są częstokroć inwestycjami flagowymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Załuski D.: Przebudowa obszarów kolejowych jako ważny element rewitalizacji obszarów śródmiejskich // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 38 times

Recommended for you

Meta Tags