Przedsiębiorczość jako podstawa kreowania i działania małej firmy - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Przedsiębiorczość jako podstawa kreowania i działania małej firmy

Abstract

Główny problem z badaniem MSP i przedsiębiorczości to brak jednolitej definicji większości zjawisk z nimi związanych. Z związku z przeniesieniem zainteresowań z osób i rzeczy na procesy, pojawia się także postulat zmiany podejścia do badania zarówno MSP jak i przedsiębiorczości. W artykule przedstawiono wskazówki jak konstruować takie badania, ze szczególnym naciskiem na wykorzystywanie metod jakościowych.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 22 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ekonomiczne Problemy Usług pages 97 - 104,
ISSN: 1640-6818
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Wasilczuk J.: Przedsiębiorczość jako podstawa kreowania i działania małej firmy// Ekonomiczne Problemy Usług. -., iss. 80 (2012), s.97-104
Sources of funding:
  • COST_FREE
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 111 times

Recommended for you

Meta Tags