Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach powietrza = Methods of determination of pesticides residues in atmosphere - a review. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach powietrza = Methods of determination of pesticides residues in atmosphere - a review.

Abstract

Pestycydy to liczna i chemicznie zróżnicowana grupa związków. Są one powszechnie uŜywane na całym świecie do niszczenia i unieszkodliwiania organizmów niebezpiecznych dla ludzi i produktów. Doochrony produktów i upraw stosuje się pestycydy, które w różny sposób trafiają do atmosfery. Oznaczanie zawartości pestycydów w powietrzu jest niezmiernie waŜne, gdyŜ transport atmosferyczny jest jednymz podstawowych źródeł zanieczyszczenia środowiska pestycydami, w tym terenów nawet bardzo odległych od miejsc, w których je zastosowano. Analiza próbek powietrza jest o wiele bardziej kłopotliwa niŜ np. próbek wody czy gleby. W powietrzu stężenie pestycydów jest znacznie mniejsze. Do analizy próbek powietrza niezbędne jest zastosowanie aparatury oddzielającej powietrze od cząstek stałych. Etapy analizy oznaczania pestycydów w powietrzu to: izolacja, wzbogacenie, oczyszczenie i oznaczenia końcowe.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Published in:
Ecological Chemistry and Engineering S no. 16, pages 207 - 220,
ISSN: 1898-6196
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Kosikowska M., Biziuk M.: Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach powietrza = Methods of determination of pesticides residues in atmosphere - a review.// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 16., nr. S2 (2009), s.207-220
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 28 times

Recommended for you

Meta Tags