Przenośnik wibracyjny granulatu w warunkach aseptycznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przenośnik wibracyjny granulatu w warunkach aseptycznych

Abstract

Przedstawiono zagadnienie transportu wibracyjnego surowca spożywczego w postaci granulatu w warunkach aseptycznych. Zasadniczym założeniem w prezentowanej pracy jest opracowanie sterowanej elektronicznie maszyny charakteryzującej się lekką konstrukcją modułową, która umożliwia transport w warunkach aseptycznych. Zastosowano analizę modalną i modyfikację parametryczną w celu uzyskania założonych własności dynamicznych panelu transportowego, tak aby spełnione były warunki uzyskania stałej wartości podrzutu nadawy na długości panelu. W rozwiązaniu tym zastosowano układy mechaniczne sterowane mikroprocesorowo umożliwiające utrzymanie właściwych parametrów procesu w układzie sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Kucharski T., Jakubowski P.: Przenośnik wibracyjny granulatu w warunkach aseptycznych // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags