Przetwarzanie języka naturalnego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Przetwarzanie języka naturalnego

Abstract

Rozdział opisuje przetwarzanie języka naturalnego z podziałem na warstwy przetwarzania. Omawia też zagadnienie jakości przetwarzania na przykładzie poprawiania błędów i optymalizacji reguł.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych strony 33 - 50
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Daciuk J.: Przetwarzanie języka naturalnego// Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych/ ed. ed. Bogdan Wiszniewski Gdańsk: Pomorskie wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2011, s.33-50
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 81 times

Recommended for you

Meta Tags