Przetwarzanie wyrażeń języka naturalnego w wyrażenia logiczne - system Denise - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Przetwarzanie wyrażeń języka naturalnego w wyrażenia logiczne - system Denise

Abstract

Po krótkim wprowadzeniu do systemów reprezentacji wiedzy i wnioskowania omówiono eksperymentalny system przetwarzania zdań w języku polskim w wyrażenia rachunku zdań i logiki pierwszego rzędu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Ontologie w opisie scenariuszy usług) strony 75 - 87
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Jessa S., Jędruch W.: Przetwarzanie wyrażeń języka naturalnego w wyrażenia logiczne - system Denise// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Ontologie w opisie scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.75-87
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 72 times

Recommended for you

Meta Tags