Przewody kanalizacyjne - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Przewody kanalizacyjne

Abstract

Funkcje przewodów. Problem wyboru rozwiązania materiałowego. Charakterystyczne cechy materiałowe - zachowania, mierniki. Geometria w gruncie. Próby szczelności. Rozwiązania materiałowe. Awarie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Kanalizacja, Projektowanie, wykonanie, eksploatacja strony 273 - 352
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Bolt A., Suligowski Z.: Przewody kanalizacyjne// Kanalizacja, Projektowanie, wykonanie, eksploatacja/ Warszawa: Wydaw. Seidel – Przywecki, 2012, s.273-352
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 55 times

Recommended for you

Meta Tags