Przykłady wykorzystania odnawialnych i odpadowych źródeł energii w miejskich oczyszczalniach ścieków - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przykłady wykorzystania odnawialnych i odpadowych źródeł energii w miejskich oczyszczalniach ścieków

Abstract

Tematem pracy jest problem zaopatrzenia miejskich oczyszczalni ścieków w energię elektryczną i cieplną. Przedstawiono dwie polskie oczyszczalnie ścieków: w Grudziądzu i Żywcu jako przykłady zastosowania odnawialnych i odpadowych źródeł energii. Zamieszczone zostały informacje na temat ilości produkowanego biogazu, źródeł energii, systemów zaopatrzenia w ciepło, w tym agregatów kogeneracyjnych i pomp ciepła. Sformułowano wnioski i spostrzeżenia wyniakjące z doświadczeń eksploatacyjnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Language:
Polish
Publication year:
2005
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags