Quality assessment of mobile host services in IP networks - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Quality assessment of mobile host services in IP networks

Abstract

W pracy opisano podstawowe protokoły wspierające komunikację stacji ruchomych w sieciach IP. Przedmiotem zainteresowania były w szczególności rozwiązania MIP oraz Calkular IP i HAWAII - wspierające mobilność w skali makro bądź mikro. Przeprowadzono badania symulacyjne wskazujące na przydatność powyższych protokołów w przypadku różnych konfiguracji sieci.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Proceedings of the 10th Polish Teletraffic Symposium. PSRT. Cracow, 18-19 September 2003 strony 157 - 166
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Barciński B., Woźniak J.: Quality assessment of mobile host services in IP networks// Proceedings of the 10th Polish Teletraffic Symposium. PSRT. Cracow, 18-19 September 2003/ ed. A.R. Pach, K. Wajda Cracow: AGH, 2003, s.157-166
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags