Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland) - Publication - MOST Wiedzy

Search

Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland)

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań analitycznych próbek wód spływnych z powierzchni dachów budynków z terenu miasta Gdańska. W próbkach oznaczano stężenia jonów (Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO2-, PO4-, SO4-) oraz związków organicznych (pestycydy, węglowodory ropopochodne i lotne związki chlorowcoorganiczne). Dodatkowo mierzono pH oraz toksyczność próbek. Próbki zbierano przez okres 6 miesięcy w okresach po zakończeniu opadów. W ponad połowie przypadków stwierdzono toksyczność próbek. Zbadano zależność toksyczności oraz poziom zawartości pestycydów w próbkach. Stwierdzono również, że rodzaj pokrycia dachowego wpływa na ilość składników śladowych w badanych próbkach.

Citations

  • 3 1

    CrossRef

  • 4 2

    Web of Science

  • 4 8

    Scopus

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
CHEMOSPHERE no. 49, pages 1275 - 1283,
ISSN: 0045-6535
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Polkowska Ż., Gorecki T., Namieśnik J.: Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland)// CHEMOSPHERE. -Vol. 49., (2002), s.1275-1283
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1016/s0045-6535(02)00611-2
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 37 times

Recommended for you

Meta Tags