Relation ship between electron scattering grand total and ionization totalcross section. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Relation ship between electron scattering grand total and ionization totalcross section.

Abstract

Zaproponowano funkcję wiążącą całkowity przekrój czynny i jonizacyjny przekrój czynny na rozpraszanie elektronów na prostych drobinach węglowodorowych i perfluorowanych. Posługując się znalezioną relacją wyznaczono przekroje czynne dla kilku związków fluoru i wodoru.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY no. 68, pages 169 - 174,
ISSN: 0969-806X
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kwitnewski S., Ptasińska-Denga E., Szmytkowski C.: Relation ship between electron scattering grand total and ionization totalcross section. // RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. -Vol. 68., (2003), s.169-174
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times

Recommended for you

Meta Tags