Restrukturyzacja, upadłość i egzekucja jako szansa utrzymania trwałości przedsiębiorstw - Publication - MOST Wiedzy

Search

Restrukturyzacja, upadłość i egzekucja jako szansa utrzymania trwałości przedsiębiorstw

Abstract

W rozdziale rozważania skoncentrowano wokół tezy, że regulacje umożliwiające przedsiębiorcy restrukturyzację, zapobiegające jego upadłości oraz zapewniające skuteczną egzekucję, stanowią gwarancję bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz są istotnymi determinantami sukcesu przedsiębiorczości. W związku z powyższym przeprowadzono analizę prawną oraz ekonomiczną restrukturyzacji oraz egzekucji wskazując na ich silne i mocne strony. W podsumowaniu sformułowano rekomendacje i wnioski.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Zjawisko przedsiębiorczości gospodarczej w Polsce : determinanty sukcesu strony 112 - 135
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Banasik P., : Restrukturyzacja, upadłość i egzekucja jako szansa utrzymania trwałości przedsiębiorstw// Zjawisko przedsiębiorczości gospodarczej w Polsce : determinanty sukcesu/ ed. 2015 Gdańsk: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2015, s.112-135
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags