Review on the quality of sediments from the stormwater drainage system in the urban area - Publication - MOST Wiedzy

Search

Review on the quality of sediments from the stormwater drainage system in the urban area

Abstract

The main task of the stormwater drainage system is a safe drainage of rainwater and snowmelt from the urban area to the receiver. The flow of rain water in the drainage pipes is directly related with the formation of sediments in the whole stormwater system. In addition, pollutants from land runoff get adsorbed to the sediments. The sludge is mainly formed in those elements of stormwater drainage system, wherein the flow conditions allow for sedimentation – storm inlets, sedimentation tanks, separators and retention tanks. This article provides an overview of the literature concerning the characteristics of sediments from stormwater drainage system, with a particular focus on heavy metals in sediments deposited in the urban catchment area.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Details

Category:
Conference activity
Type:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Title of issue:
9th Conference on interdisciplinary problems in environmental protection and engineering (EKO-DOK 2017) strony 1 - 9
ISSN:
2267-1242
Language:
English
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Nawrot N., Wojciechowska E..: Review on the quality of sediments from the stormwater drainage system in the urban area, W: 9th Conference on interdisciplinary problems in environmental protection and engineering (EKO-DOK 2017), 2017, EDP SCIENCES,.
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1051/e3sconf/20171700064
Biblografia: test
 1. A.Królikowski, K.Grabarczyk, J. Gwoździej-Mazur, A.Butarewicz, Osady powstające w obiektach systemu kanalizacji deszczowej (Monografia PAN, nr 35, Lublin, 2005)
 2. H.Obarska-Pempkowiak, M.Gajewska, E.Wojciechowska, Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010) open in new tab
 3. A.Kabata-Pendias, H.Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993) open in new tab
 4. E.Wojciechowska, M.Gajewska, N.Żurkowska, M.Surówka, H.Obarska-Pempkowiak, Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową (Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2015)
 5. Z.Suligowski, A.Tuszyńska, Problemy zagospodarowania wód opadowych w Polsce. Kanalizacja ogólnospławna, http://retencja.pl
 6. R.Kalinowski, M.Załęska-Radziwiłł, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40 (2009) open in new tab
 7. I.Bojakowska, G.Sokołowska, Przegląd Geologiczny 46, 1 (1998)
 8. K.Grabarczyk, Wpływ ścieków deszczowych na zawartość zanieczyszczeń w osadach zatrzymywanych w urządzeniach kanalizacji deszczowej systemu rozdzielczego, rozprawa doktorska (Politechnika Białostocka, Białystok, 1999)
 9. E.Szyporowska, H. Sawicka-Siarkiewicz, A. Nechay, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 54 (2012) open in new tab
 10. H.P. Guy, Sediment Problems in Urban Areas (Water in the Urban Environment, Washington, 1970) open in new tab
 11. Ł.Bąk, L.Dąbek, E.Ozimina, A.Sałata, Ocena jakości osadów pochodzących ze zbiornika otwartego miejskiej kanalizacji deszczowej w kontekście zagrożenia dla środowiska oraz możliwości ich zagospodarowania (Monografia PAN, nr 100, Lublin, 2012)
 12. A.Sałata, Ł.Bąk, Proceedings of ECOpole 9, 1 (2015) open in new tab
 13. Ł.Bąk, J.Górski, A.Rabajczyk, M.Szwed, Proceedings of ECOpole (2015)
 14. L.Dąbrowska, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49 (2011) open in new tab
 15. W. Dąbrowski, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 (2001) open in new tab
 16. J.Pawłowski, M.Rozental, A.Drzewińska, S.Neffe, Biuletyn WAT, vol. LXIII, nr 4 (2014) open in new tab
 17. E.Bezak-Mazur, Specjacja w Ochronie i Inżynierii Środowiska (Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografie, nr 20, Kielce, 2004)
 18. A.Hulanicki, Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001)
 19. LAWA-Arbeitskreis, "Zielvorgaben" in Zusammenarbeit mit LAWA-Arbeitskreis "Qualitative Hydrologie der Flieβgewässer", Beurteilung der Wasserbeschaffenheit von Flieβgewässern in der Bundesrepublik Deutschland -Chemische Gewässergűteklassifikation, Berlin (1998) open in new tab
 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). open in new tab
 21. E.R.Long, D.D.Macdonald, S.l.Smith, F.D.Calder, Environmental Management 19, 1 (1995) open in new tab
 22. D.D.Macdonald, Approach to the assessment of sediment quality in Florida coastal waters, vol.1 -Development and evaluation of the sediment quality assessment guidelines, Report prepared for the Florida Department of Environmental Protection, Tallahasse, FL : 1-140 (1994) open in new tab
 23. Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, ANZECC interim sediment quality guidelines, ANZECC Report for the Environmental Research Institute of the Supervising Scientist, Sydney, Australia (1997) open in new tab
 24. K.V. Heal, D.A. Hepburn, R.J. Lunn, Sediment management in sustainable urban drainage system ponds, Water Science & Technology, Glasgow (2006) open in new tab
 25. Y.A. Yousef, L'Yu Lin, Win Lindeman, T. Hvitved-Jacobsen, The Science of the Total Environment 146/147 (1994) open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags