Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu

Abstract

Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki pokazały, że tylko stosowanie informacji o potencjalnych nabywcach w rozwoju nowego produktu pozytywnie wpływa na czas realizacji tego rozwoju. Stosowanie w trakcie takiego rozwoju zarówno informacji o konkurencji, jak i ogólnych informacji rynkowych nie miało statystycznie istotnego wpływu na termin wykonania projektu nowego produktu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ekonomiczne Problemy Usług pages 35 - 43,
ISSN: 1640-6818
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Dąbrowski D.: Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. nr 598 (2010), s.35-43
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags