Rola geotechniki w kształceniu inżyniera budowlanego. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Rola geotechniki w kształceniu inżyniera budowlanego.

Abstract

Przedstawiono rolę geotechniki w kształceniu inżyniera budowlanego, szczególnie na kierunku Budownictwo, Architektura oraz Inżynieria Środowiska. Podkreślono nowe technologie w geotechnice oraz nakreślono główne kierunki zmian dotyczące zakresu nauczania geotechniki.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Dydaktyczna Kształcenie na Kierunku Budownictwo. strony 141 - 149
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Gwizdała K.: Rola geotechniki w kształceniu inżyniera budowlanego.// Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Dydaktyczna Kształcenie na Kierunku Budownictwo. / Kielce: P. Świetokrz., 2003, s.141-149
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 39 times

Recommended for you

Meta Tags