Rola GIS w badaniach środowiska morskiego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rola GIS w badaniach środowiska morskiego

Abstract

Środowisko morskie nadal pozostaje „białą plamą” z punktu widzenia systemów GIS. Trudno jest znaleźć analogie pomiędzy cyfrowym modelem terenu a danymi batymetrycznymi, ponieważ odzwierciedlają one tylko jedno z możliwych obliczy środowiska morskiego, drugim bardzo ważnym, jest falowanie. Jednakże dopiero informacja wspólna o batymetrii i falowaniu jest naprawdę wartościowa dla ludzi korzystających z morza zawodowo. Mając do dyspozycji dane w zbiorach z różnych źródeł można po ich przetworzeniu, uzyskać bardziej szczegółowy i wiarygodny obraz zadanej sytuacji lub generować obliczenia i wykonywać niezbędne analizy. Artykuł prezentuje jedną z koncepcji wizualizacji danych dotyczących środowiska morskiego, która stanowi zarazem środowisko umożliwiające dokonywanie analiz ważnych z naukowego punktu widzenia.

Authors (4)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Logistyka pages 5330 - 5337,
ISSN: 1231-5478
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Przyborski M., Pyrchla J., Serafin M., Janowski A.: Rola GIS w badaniach środowiska morskiego// Logistyka. -., nr. 3 (2014), s.5330-5337
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 28 times

Recommended for you

Meta Tags