Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia dotyczącego wynagrodzenia minimalnego w Polsce oraz jego roli w gospodarce narodowej. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy definiuje płacę, opisuje jej rolę w systemie wynagrodzeń oraz przedstawia jej funkcje. W rozdziale tym w płynny sposób przechodzi się do płacy minimalnej i pokazuje, jak ewaluowała ona na przestrzeni lat, jaki jest jej wpływ na bezrobocie, a także przedstawiono ją w porównaniu z płacą przeciętną. Rozdział drugi przedstawia analizę i strukturę pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne wg kryteriów takich jak wiek czy województwa. Ponadto dokonano tu analizy poziomu wynagrodzeń na stopę bezrobocia. Wreszcie rozdział trzeci pokazuje jak wygląda wynagrodzenie minimalne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Do przeprowadzenia badań posłużyła analiza statystyczna na podstawie danych zebranych z GUS, raportów płacowych Sedlak&Sedlak i Eurostatu oraz literatura specjalistyczna z tej dziedziny. Weryfikacji została poddana hipoteza badawcza mówiąca, iż wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost stopy bezrobocia. Badania w analizowanym okresie dowodzą, iż hipotezę tą należy odrzucić. Oznacza to, że w gospodarce polskiej, wzrost stawek płacy minimalnej nie prowadzi do wzrostu stopy bezrobocia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku no. 17, pages 207 - 222,
ISSN: 1899-9867
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Stachowski K.: Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -Vol. 17., (2012), s.207-222
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 251 times

Recommended for you

Meta Tags