Rola projektanta w procesie budowlanym, legalizacja odstępstwa od rozwiązania projektowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rola projektanta w procesie budowlanym, legalizacja odstępstwa od rozwiązania projektowego

Abstract

Polskie prawo budowlane. Szczególne miejsce projektanta w procesie budowlanym. Prawa i obowiązki projektanta. Uprawnienia w zakresie legalizacji odstępstw realizacji od warunków i rozwiązań w zatwierdzonej dokumentacji projektowej (faza projektu architektoniczno - budowlanego).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. -Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru : Suplement - aktualizacja maj 2013 strony 1 - 16
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Suligowski Z.: Rola projektanta w procesie budowlanym, legalizacja odstępstwa od rozwiązania projektowego// Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. -Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru : Suplement - aktualizacja maj 2013/ Warszawa: Dashoffer Verlag, 2013, s.1-16
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags