Roll respose of ship fitted with passive stabilizing tank. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Roll respose of ship fitted with passive stabilizing tank.

Abstract

Przedstawiono fizyczny i matematyczny model kołysań statku z biernym zbiornikiem stabilizacyjnym. Wyprowadzono równania ruchu i podano ich rozwiązania. Określono najistotniejsze zalecenia projektowe w oparciu o uzyskane rozwiązania. Wskazano kierunek poszukiwania optymalnych rozwiązań dla układu statek-bierny zbiornik stabilizacyjny.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Balcer L.: Roll respose of ship fitted with passive stabilizing tank.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 29 times

Recommended for you

Meta Tags