Rozjazdy z nieliniową krzywizna toru zwrotnego dla różnych prędkości jazdy pociągów - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rozjazdy z nieliniową krzywizna toru zwrotnego dla różnych prędkości jazdy pociągów

Abstract

W pracy podjęto kwestię kształtowania zmiennej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań dynamicznych jako modelowe przyjęto rozwiązanie nie posiadające w strefie środkowej łuku kołowego, lecz składające się z dwóch stref krzywizny nieliniowej o jednakowej długości z zerowymi wartościami krzywizny w punktach skrajnych. Dokonano wyboru najkorzystniejszego rodzaju krzywizny z punktu widzenia warunków kinematycznych. Przedstawiono analityczny zapis krzywizny i kąta nachylenia stycznej na długości toru zwrotnego oraz współrzędnych kartezjańskich tegoż toru. Uzyskane zależności teoretyczne zostały poddane weryfikacji obliczeniowej. Wykorzystano je do wyznaczenia parametrów geometrycznych kilku rozjazdów o nieliniowej krzywiźnie toru zwrotnego dla przyjętych prędkości jazdy pociągów na tym torze. Kierowano się przy tym kryterium minimalizacji długości całego rozjazdu przy zadanej rzędnej końcowej jego toru zwrotnego.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Problemy Kolejnictwa no. 62, pages 33 - 41,
ISSN: 0552-2145
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Koc W.: Rozjazdy z nieliniową krzywizna toru zwrotnego dla różnych prędkości jazdy pociągów// Problemy Kolejnictwa. -Vol. 62., nr. 181 (2018), s.33-41
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags