Różne kształty pobudzeń optymalnych dla celów identyfikacji parametrów modeli systemów farmakokinetycznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Różne kształty pobudzeń optymalnych dla celów identyfikacji parametrów modeli systemów farmakokinetycznych

Abstract

W pracy przedstawiono optymalizację pobudzeń dla celów identyfikacji parametrycznej kompartmentowych modeli systemów farmakokinetycznych opisanych w kategorii zmiennych stanu. Stosowana w pracy funkcja kryterialna to ślad macierzy Fishera (optymalizacja czułościowa). Rozważono klasę pobudzeń optymalnych o ograniczonej energii, ze względu na występowanie w przypadku wielu leków skutków ubocznych zależnych od szybkości podania leku. Zadanie optymalizacji pobudzenia z ograniczeniem na energię jest zadaniem programowania nieliniowego z ograniczeniem (Nonlinear Programming; NLP). Zadanie NLP rozwiązano przy wykorzystaniu warunków koniecznych Kuhna-Tuckera. Przebadano szereg modeli przyjmując różne wartości energii pobudzenia optymalnego i różne czasy trwania pobudzenia. Uzyskano pobudzenia optymalne o różnych kształtach.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Pietrenko-Dąbrowska A., Kalicka R.: Różne kształty pobudzeń optymalnych dla celów identyfikacji parametrów modeli systemów farmakokinetycznych// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags