Rozpoznawanie chorób układu pokarmowego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Rozpoznawanie chorób układu pokarmowego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie i ocena algorytmów rozpoznawania chorób w filmach endoskopowych pod kątem możliwości ich zastosowania do budowy systemów automatycznego wykrywania chorób dla rzeczywistego wspomagania badań lekarskich. Porównano efektywność najnowszych algorytmów poprzez pomiar ich skuteczności w zaawansowanym środowisku testowym, zbudowanym w oparciu o materiały z filmów endoskopowych, opracowane we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Do klasyfikacji obrazów wykorzystane zostały sieci neuronowe oraz klasyfikatory SVM, których efektywność została również porównana. Przeprowadzono również optymalizację algorytmów i klasyfikatorów poprzez automatyczny dobór parametrów zapewniających najwyższą skuteczność. W efekcie przeprowadzonych testów wskazane zostały najbardziej obiecujące algorytmy, a uzyskana skuteczność wykrywania chorób okazała się zadowalająca.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. T. 1, pages 395 - 400,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Brzeski A., Cychnerski J.: Rozpoznawanie chorób układu pokarmowego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., (2011), s.395-400
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 90 times

Recommended for you

Meta Tags